IKT-PLAN  HAUGE SKULE  

Barnestegt

Mellomsteget

Ungdomssteget

IKT-PLAN - 1.KLASSE
Hovudemne Mål Fag Program
Pedagogiske programvare Bruke pedagogiske programvare i undervisninga Alle * Mons og Marte i regnskogen
    Matte
* Winmatte
* Flisekunst - K&H
* Verda mi - Norsk
* Teiknserien - Norsk
* Gøy med ord - Norsk
* Engelsk til kvardags
* Drillpro - Norsk/Engelsk
Windows

* Lære korleis vi skrur av og på maskina
* Lære å bruke tastatur og mus ved         teikning og spel
* Elevane skal ha si eiga mappa

 Alle  '
Tekstbehandling

* Skrive namnet sitt og små tekstar
* Eksperimentere

Alle Microsoft Word
Microsoft Works 
Word Pad
Presentasjon ' ' '
Rekneark ' ' '
Kommunikasjon ' ' '
Informasjon ' ' '
Teikning, skanning og biletbehandling

* Teikne enkle figurar.-frihand
* Eksperimentere - fargeblanding

Alle/K&H Alle/K&H

*Paint/Paintbrush
*Paint/Paintbrush

Lyd og musikk ' ' '
Anna *Vere representert på heimesida Alle '
IKT-PLAN - 2.KLASSE
Hovudemne Mål Fag Program
Pedagogiske programvare Bruke pedagogiske programvare  i undervisninga '

*Mons og Marte i regnskogen *Matematikk
*WinmatteFlisekunst – K&H
*Verda mi - Norsk
*Teikneserien - Norsk
*Gøy med ord – Norsk
*Engelsk til kvardags
*Drillpro – Norsk/Engelsk

Windows

*Lære bruk av tastatur og mus ved teikning og spel
*Skrivebord-Oppgåvelinja-Startknappen
*Lagre på diskett
*Elevane skal ha si eiga mappe

' '
Tekstbehandling

*Skrive små tekstar
*Enkel redigering og formatering
*Sletting og skriving
*Skrive ut

*Microsoft Word- 
*Microsoft Works
*Word Pad
Presentasjon ' ' '
Rekneark ' ' '
Kommunikasjon ' ' '
Informasjon ' ' '
Teikning, skanning og biletbehandling

*Teikne
*Eksperimentere- fargeblanding

' *Paint/Paintbrush
Lyd og musikk ' ' '
Anna ' ' '
IKT-PLAN - 3.KLASSE
Hovudemne Mål Fag Program
Pedagogiske programvare Bruke pedagogiske programvare  i undervisninga '

*Mons og Marte i regnskogen – Matematikk
*Winmatte
*Flisekunst – K&H
*Verda mi - Norsk
*Teikneserien - Norsk
*Gøy med ord – Norsk
*Engelsk til kvardags
*Drillpro – Norsk/Engelsk

Windows

*Skrivebord-Oppgåvelinja
*Startknappen

' '
Tekstbehandling *Skrive små tekstar
*Enkel redigering og formatering
'

Microsoft Word
Microsoft Works
Word Pad

Presentasjon ' ' '
Rekneark ' ' '
Kommunikasjon ' ' '
Informasjon Internett – Ferdiglaga lenkjer ' '
Teikning, skanning og biletbehandling *Teikne
*Eksperimentere- fargeblanding
' Paint/Paintbrush
Lyd og musikk ' ' '
Anna *Vere representert på heimesida
*Bruke drillpro til glosetrening
' '
IKT-PLAN - 4.KLASSE
Hovudemne Mål Fag Program
Pedagogiske programvare Bruke pedagogiske programvare  i undervisninga Alle Mons og Marte i regnskogen
Winmatte
Flisekunst – K&H
Verda mi - Norsk
Teikneserien - Norsk
Gøy med ord – Norsk
Engelsk til kvardags
Drillpro – Norsk/Engelsk
Windows *Mapper- Lage si eiga mappe i Mine dokumenter
*Snarvegar
*Opne dokument
' '
Tekstbehandling *Skrive tekstar
*Enkel redigering og formatering:
*Slette/Flytte/kopiere- Skriftform
*Sette inn Clip Art
*Tastaturtrening
Alle Microsoft Word
Microsoft Works


Drillpro touch
Informasjon

*Finne informasjon på internett
  Ferdiglaga lenkjer
*Virtuell kunstutstilling –   Rennesanse,barokk, kubisme

Alle

K&H
Teikning, skanning og biletbehandling *Teikne
*Eksperimentere
*Bør kunne alle funksjonane i prg
*Grafisk design, avis og reklame
K&H/Alle
Paint/Paintbrush
Anna *Vere representert på heimesida
*Bruke drillpro til glosetrening

Engelsk
 
Kåre Magne Moe